Selen is n chemisk Element in ju periodiske Tabelle mäd Symbol Se un Atomtaal 34. Dät is n giftich Metalloid, wär chemisk früünd is tou Swieuwel un Tellur. Dät kon in ferskeedene Foarme foarlääse, oawers een deerfon is ne stabile griese metalliske Foarm, ju der Elektrizität beeter truchlät bie Lucht as in Tjuusterenge un ju der in Fotozellen ferwoand wäd. Dät Element fint sik in Sulfid-Arste as Pyrit.

SIMS Massenspektrum fon do Isotope
Oainskuppe
Algemeen
Noome, Symbol, Oardnengstaal Selen, Se, 34
Serie Hoolichmetalle
Gruppe, Periode, Blok 16, 4, p
Uutsjoon gries, glansjend
Massenandeel an ju Äidhülle 8 · 10−5 %
Atomar
Atommasse 78,96 u
Atomradius (bereekend) 115 (103) pm
Kovalenten Radius 116 pm
Van-der-Waals-Radius 190 pm
Elektronekonfiguration [Ar] 3d104s24p4
Elektrone pro Energieniveau 2, 8, 18, 6
Uuttreedoarbaid 5,11 eV
1. Ionisierungsenergie 941 kJ/mol
2. Ionisierungsenergie 2045 kJ/mol
3. Ionisierungsenergie 2973,7 kJ/mol
4. Ionisierungsenergie 4144 kJ/mol
Physikalisk
Aggregoattoustand fääst
Kristallstruktuur hexagonoal
Tichte 4,79 g/cm3 bei 300 K
Mohshädde 2
Smiltpunkt 494 K (221 °C)
Sjoodepunkt 957,8 K (684,6 °C)
Molar Volumen 16,42 · 10−6 m3/mol
Ferdampengswaarmte 26,3 kJ/mol
Smiltwaarmte 6,694 kJ/mol
Dampdruk 0,695 Pa bei 494 K
Skalgauegaid 3350 m/s bei 293,15 K
Spezifiske Waarmtekapazität 320 J/(kg · K)
Elektriske Laitfäiegaid 1,0 · 10−10 S/m
Waarmtelaitfäiegaid 2,04 W/(m · K)
Chemisk
Oxidationstoustande ±2, 4, 6
Oxide (Basizität) SeO2 (stäärk suur)
Normoalpotentioal −0,924 V (Se + 2e → Se2−)
Elektronegativität 2,48 (Pauling-Skala)
Isotope
Isotop NH t1/2 ZM ZE MeV ZP
72Se

{syn.}

8,40 d ε 0,335 72As
73Se

{syn.}

7,15 h ε 2,740 73As
74Se

0,87 %

Stabil
75Se

{syn.}

119,779 d ε 0,864 75As
76Se

9,36 %

Stabil
77Se

7,63 %

Stabil
78Se

23,78 %

Stabil
79Se

{syn.}

1,13 · 106a β 0,151 79Br
80Se

49,61 %

Stabil
81Se

{syn.}

18,45 min β 1,585 81Br
82Se

8,73 %

1,08 · 1020 a ββ 2,995 82Kr
NMR-Oainskuppe
  Spin γ in
rad·T−1·s−1
E fL bei
B = 4,7 T
in MHz
77Se 1/2 5,101 5,25 · 10−4 19,067 (2,3488 T)
Sicherhaidswaiwiesengen
Gefoarstofkänteekenge
aus RL 67/548/EWG, Anh. I
R- und S-Sätze R: Foarloage:R-Sätze
S: Foarloage:S-Sätze
Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand.
Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen.