Krypton is n chemisk Element in ju periodiske Tabelle mäd Symbol Kr un Atomtaal 36. Krypton is n faaweloos Eedelgas, wät in Spuuren in ju Atmosphäre foarkumt un wonnen wäd truch ju Destillation fon ferflüssigde Luft. Dät wäd oafte touhoope mäd uur Eedelgase ferwoand in fluoreszierende Lampen. Krypton is in aal praktiske Swäkke inert, man der wuuden Ferbiendengen mäd Fluor bekoand. Krypton bildet uk Clathrate mäd Woater, wan Atome deerfon in dät Woaterkristal-Nätwierk fangd wäide.

  1. Sicherheitsdatenblatt (air liquide
SIMS Massenspektrum fon do Isotope
Oainskuppe
Algemeen
Noome, Symbol, Oardnengstaal Krypton, Kr, 36
Serie Edelgase
Gruppe, Periode, Blok 18, 4, p
Uutsjoon faaweloos
Massenandeel an ju Äidhülle %
Atomar
Atommasse 83,798 u
Atomradius (bereekend) (88) pm
Kovalenten Radius 110 pm
Van-der-Waals-Radius 202 pm
Elektronekonfiguration [Ar] 3d10 4s24p6
Elektrone pro Energieniveau 2, 8, 18, 8
1. Ionisierungsenergie 1350,8 kJ/mol
2. Ionisierungsenergie 2350,4 kJ/mol
3. Ionisierungsenergie 3565 kJ/mol
4. Ionisierungsenergie 5070 kJ/mol
5. Ionisierungsenergie 6240 kJ/mol
6. Ionisierungsenergie 7570 kJ/mol
7. Ionisierungsenergie 10710 kJ/mol
8. Ionisierungsenergie 12138 kJ/mol
Physikalisk
Aggregoattoustand gasfoarmich
Kristallstruktuur kubisk flächenzentrierd
Tichte 3,749 kg · m−3 bei 273 K
Mohshädde -
Magnetismus diamagnetisk
Smiltpunkt 115,79 K (-157,36 °C)
Sjoodepunkt 119,93 K (-153,22 °C)
Molar Volumen 22,35 · 10-3 m3/mol
Ferdampengswaarmte 9,029 kJ/mol
Smiltwaarmte 1,638 kJ/mol
Skalgauegaid 212 m/s
Spezifiske Waarmtekapazität 248 J/(kg · K)
Waarmtelaitfäiegaid 0,00949 W/(m · K)
Chemisk
Oxidationstoustande 0
Oxide (Basizität) - (-)
Normoalpotentioal
Elektronegativität 3,00 (Pauling-Skala)
Isotope
Isotop NH t1/2 ZM ZE MeV ZP
76Kr

{syn.}

14,8 h ε 1,311 76Br
77Kr

{syn.}

74,4 min ε 3,064 77Br
78Kr

0,35 %

2,0 · 1021 a ε ε 2,868 78Se
79Kr

{syn.}

35,04 h ε 1,626 79Br
80Kr

2,25 %

Stabil
81Kr

in Spuren

229.000 a ε 0,281 81Br
82Kr

11,6 %

Stabil
83Kr

11,5 %

Stabil
84Kr

57 %

Stabil
85Kr

{syn.}

10,756 a β 0,687 85Rb
86Kr

17,3 %

Stabil
87Kr

{syn.}

73,6 min β 3,887 87Rb
88Kr

{syn.}

2,84 h β 2,914 88Rb
NMR-Oainskuppe
  Spin γ in
rad·T−1·s−1
E fL bei
B = 4,7 T
in MHz
83Kr -9/2 1,029 · 107 0,00188 7,7
Sicherhaidswaiwiesengen
Gefoarstofkänteekenge
keine Gefahrensymbole
R- und S-Sätze R: Foarloage:R-Sätze
S: Foarloage:S-Sätze[1]
Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand.
Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen.