Kloaifräisk, fräisk: Klaaifrysk, is aan fon do fjouwer groote fräiske Dialekte un wäd boald in dän wäästelken Deel fon ju Provinz Fryslân, dän Kloaistreek. Dät Kloaifräisk wäd fon so'n 95.000 Moanskene boald un is ätter dät Wooldfräisk die twadde groote fräiske Dialekt.

Dät Kloaifräiske Dialektgebied

Do Unnerskeede twiske dät Kloaifräisk un dät Wooldfräisk sünt mon litjed.

 
Sproaken un Dialekte in ju Provinz Fryslân (do Niederlounde)
 

Sproaken: Niederloundsk | Wäästfräisk
Fräiske Dialekte: Noudhouksk | Kloaifräisk | Wooldfräisk | Suudwäästhouksk | Skylgersk (Westersk) | Aastersk | Hylpersk | Schiermönkoogisk
Holloundsk-Fräiske Dialekte: Stäädfräisk: Ljouwertersk, Snitsersk, Frjentsjertersk, Harnzersk, Boalsertersk, Dokkumersk, Starumersk, Feanstersk, Kollumersk | Biltsk
Holloundske Dialekte: Midsloundsk | Ameloundsk | Flieloundsk
Läichsaksiske Dialekte: Stellingwerfsk | Pompstersk | Wäästerkertiersk