Die Kloaistreek, fräisk: Klaaistreek, is n Gebied in dän wäästelken Deel fon ju Provinz Fryslân, noud-aastelk, noudelk un wäästelk fon Ljouwert. Die Skeed lait bie de Fryske Marren in dät Suude, uur Ljouwert un Dokkum in dät Noude ätter ju Dokkumer Nije Silen . Die Noome kuumt fon dän Gruund in dät Gebied, die fätte Seekloai.

Dät Sproakegebied fon dät Kloaifräisk, die Kloaistreek särm is noch wät grooter

In dät Gebied wäd aan fon do fjauer groote wäästfräiske Dialekte boald, dät Kloaifräisk (fräisk: Klaaifrysk).