Ju Seelterfräiske Wikipedia häd apstuuns
4.119 Sieden 123.061 Beoarbaitenge 13.807 Registrierde Benutsere 12 Aktiefe Benutsere 4 Administratore


Hier is ju Gebruuksanwiesenge fon ju Wikipedia.

Wo me säike kon in ju seelter Wikipedia

Beoarbaidje

Deerfoar rakt dät tjo Muugelkhaide:

  • Wääl in gjuchte Spalte fon ju Haudsiede unner Enzyklopädie n Kapittel un klik dan ap ju Seeke wierap sik dien Froage beluuke kon. Dan krichst du ne Siede ju die fielicht hälpt, of ju fääre ferwiest ap uur Sieden.
  • Fäl dän Kasten unner säike in ju linke Spalte uut mäd dät Woud wät du säkst un klik ap Siede of Säike. Ap ne Siede kon me dan n bestimd Woud uk noch wier fiende mäd Tasten Ctrl/F.
  • Klik in ju linke Spalte bie Reewen ap Spezioalsieden un dan ap aal Artikkele. Dan kricht me ne alfabetiske Lieste fon aal do Artikkele. Me kon ne Siede kriege truch deerap tou klikken.

Iengjuchtenge

Beoarbaidje
 

Gans links fint sik ju smälle algemeene Spalte fon ju seelter Wikipedia. In ju Oudeelenge Navigation kon me immer ju Haudsiede beloangje (as uk truch dät Wikipedia-Symbol links boppe) un bie Donate kon me Jäild foar Wikipedia reeke. Reewen is nutselk foar Mee-Oarbaidere un bie uur Sproaken kon me jusälge Artikkel in uur Sproaken bekiekje.

Disse gans breede Spalte gjuchts wiest do seelter Wikipedia-Sieden ap. Do hääbe gans buppe dän Tittel un dan foulget dän Text. Fääre kon sun Siede iendeeld weese in een af moorere Spalten. Wäkke Woude sunt blau (as hier Haudsiede) un kriege ne Unnerstriekenge, wan me deer mäd ju Muus ap kumt. Klikt me deerap, dan kricht me n uur Siede. Wäkke Woude sunt rood; deerfoar is ne Siede foarsäin, man noch nit moaked wuuden.

Litje Koarten un uur Bielden in do Artikkele läite sik maastens fergratterje truch deerap tou klikken.

Ju Haudsiede

Beoarbaidje

Ap ju Haudsiede rakt dät gans boppe dän Tittel un wät deer touheert un dan deerunner two Spalten. Ju linke Spalte deerfon rakt algemeene Seeken, as die Artikkel fon dät Mound un ju Nais-Rubrik.

Ju gjuchte Spalte änthoold ne Uursicht uur alle Portoal-Sieden un dän ächte Enzyklopädie-Ruum. Ju is iendeeld in sjoogen Kapittele, t.B. Dät Seelterlound, mäd deerbie moorere blaue Woude, wier me ap klikke kon uum fääre tou säiken.

  • Me kon ju Haudsiede altied beloangje truch links buppe ap dät Wikipedia-Logo tou klikken.

Näie Benutsere

Beoarbaidje

Wan du die as näien Benutser anmäldje wolt, koast du hier leese wo dät gungt. In ju Spielsteede koast du üübje un do Muugelkhaide fon Wikipedia uutprobierje.

Suchen auf deutsch

Beoarbaidje

Den meisten Seitentiteln ist die deutsche Übersetzung hinzugefügt. Über die Volltextsuche - und zuweilen durch Weiterleitung auch über die Artikelsuche - lassen sich Seiten meist auch über den deutschen Begriff finden. Auch sonstige deutsche Wörter und Namen im Text sind über die Volltextsuche zu finden.

Gebruuksanwiesenge speziell foar Meeoarbaidere

Beoarbaidje
 

Wan du n Artikkel beoarbaidje wolt, klik gans buppe "Siede beoarbaidje". Do Knoope deerieuwenske: Die Knoop "Artikkel" foar ju lääste spiekerde Version, die Knoop "Diskussion" foar ne Diskussion tou düt Thema un die Knoop "Geschichte" foar fröiere spiekerde Versione un Autore. Foar anmäldede Benutsere rakt dät ook moor Knoope: die Knoop "Ferschuuwe", uum dän Artikkel ätter n uur Noome tou ferschuuwen un die Knoop "Beooboachtje", uum dän Artikkel ap sien Beooboachtengslieste tou hääben un deer gans gau sjo tou konnen, wät ferannerd wuude.

Wan du ju Siede beoarbaidest, koast du, wan du dän Wälltext nit koanst, insteede do litje Knoope bruuke (gjuchte Bielde hierunner). Wan du kloor bäst, klik gans unner dät Beoarbaidengsfinster ap "Siede spiekerje" (of Tasten Alt/S), un wan du nit seeker bäst, dät aal Seeken gjucht sunt, eerste ap "Foarschau wiese" (Alt/P).

Dän Wälltext koast du deer (Klik ap dän blauen Ferwies!) fiende un in ju Spielsteede (Klik!) uutprobierje.

Flugge Bielden fon algemeene Seeken rakt dät in Commons, ju meenskuppelke Wälle fon aal Wikipedien.

Liesten fon wonskede Artikkele fiende sik ap
*Wikipedia:Artikkele do't in älke Wikipedia reeke skäl un ap
*Wikipedia:Foarsleek fon aan Jiersploan.

Ne näie Siede moakje

Beoarbaidje
Wan du as Benutser aanmäldet bäst, wäd die Benutsernoome bie ju näie Siede spiekert
Wan du nit aanmäldet bäst, wäd diene IP-Adresse spiekert
Du koast nu dän Noome fon ju näie Siede ientipje und ap Siede anlääse klikje: