Die Uutdruk Truuf (dt. Trumpf) is ne foulkstüümelke Fereenfachenge fon dät Woud Triumph un beteekent algemeen in uurdrainen Sin n Foardeel. In Haudseeke ferwoant me dän Begriep oawers in dät Koartenspil.

Ieuwenske ju Beteekenge Truuf is uk dän Uutdruk Atout gebruukelk, so jäilde bie Bridge foar n Spil sunner Truuf do Oukuutengen NT foar No trump of SA foar Sans atout.

Truuf in dät Koartenspil

Beoarbaidje

Normoalerwiese sunt do Faawen (Failfaawen) fon dät Koartenspil Skällen, Haat, Skuppe un Äkkene blw. Karo, Haat, Piek un Kjuus unnernunner eerste moal gliekbegjuchtiged. Bie ferskeedene Spiele kumt oawers hääruut, dät een fon disse Faawen ne haagere Kraft toun Beloangjen fon n Stich kricht. Ju is dan do uur Faawen uuroardend un dät Foarhoundenweesen fon ne Truufkoarte in n Stich bewierket, dät dissen Stich an dän Besitter fon disse Truufkoarte gungt.

Ferskeedene Truufoarde in eenpelde Spiele

Beoarbaidje

Aal Koarten fon ju Faawe sunt dan Truuf, uk do sonaamde Lusken.

Spiele mäd foartied fäästlaide Truuffaawen blw. Koarten

Beoarbaidje

Spiele mäd varioabele Truuffaawe

Beoarbaidje
 • Mäd Lootgluck:
 • Truch Raitsjen:
 • Truch Truufgjucht
  • Skuuwer, Differenzler (Variante fon Jass)
 • Truch fääste Truuwe un Truufgjucht
  • Watten (Fääste Truuwe: Haaten Köönich, Skällen Soogen, Äkkene Soogen)

Spiele mäd Extrakoarten foar Truuf

Beoarbaidje

Dät Koartenspil Truuf

Beoarbaidje

Dät rakt uk n Spil mäd dän Noome Truuf. Spield wäd mäd Elfer Raus Koarten. Bie dit Stichspil is dät Siel, ätter Kriegen fon do Koarten ju genaue Antaal fon do Stiche foaruuttoutällen, do me ap Eende fon ju Runde moaked hääbe moate. Bie Roakjen fon ju Stichtaal rakt et Pluspunkte, uurs Minuspunkte.

Uutdrukke

Beoarbaidje

Uut ju spieltechniske Betjuudenge fon Truuf laitje sik in dän algemeene Sproakgebruuk uk eenige Uutdrukke ou:

 • "...n Truuf uutspielje..." = wät oantwoudje, wät dän Uur tou n Swiegjen brangt; n twingend Argument lääwerje.
 • "...hie häd aal Truuwe in de Hounde.." = hie häd aal Foardeele ap sien Siede
 • of uk ju Froage "Wät is Truuf?", sowät gliekbetjuudend mäd "Wät rakt et Näis?"