Wilhelm Schulte waas bädden dän 24.11.1869 in PoulKuurt's Huus ap n Kjuuswai in Strukelje (St4-4-9), wier hie eerste uk Fikoar waas. In ju Tied mout hie dät Seelter Läid skrieuwen hääbe. Fon 1895-1900 waas hie Fikoar in Skäddel un fon 1920 bit 1940 waas hie Pestoor in Skäddel, wier hie dan dän 5.6.1940 stuurwen is (Klöver 534).

Pestoor Wilhelm Schulte
Twiegespräk, wäil in Pestoor Schulte sien oaine Skrift. (ärskienen Seelter Trjoue 1:2:4-5 (1966).
Ju Bäätersiede deerfon, ju wiest, dät dät in of ätter dät Jier 1935 skrieuwen is. Fergliek Friedensstadt. Buppe-oane in Hondskrift ne Ouleedenge fon dät Woud fielainich.

Hie staalde 1898 dän Konsuumfereen, ju hüüdige Raiffeisen-Warengenossenschaft Skäddel, ap de Beene, so dät hie fuul unner doo Ljude keem. Schulte moakede boolde älke Däi of älke Ieuwende n Goang truch t Täärp Skäddel af uk truch do Buurskuppe. Deertruch hied hie sik n groote Wietenskup uur Skäddel toulaid. Hie baalde dan fuul mäd do Ljude, so dät hie deerum in ne Loage was ne Noomenslieste fon dät Skäddeler Tärp sogoar uum hunnert Jiere eer - fon 1820, dät was uk noch foar dän groote Bround - gjucht genau aptoustallen.

Uk häd Pastoor Schulte uurs noch fuul apskrieuwen. Aal wät dät so raate in t Täärp un wät hie foar wichtich heeld, häd hie in dät Loagerbouk skrieuwen, oafters grattere Begjuchte. Man uk fuul, wier hie bloot n poor Satse uur skreeuw. Wan hie unnerwains weesen is un deer is him wät apfaalen, dan häd hie dät gau in dät Bouk skrieuwen. Dät sünt dan oafte bloot aan, twäin af träi Satse.

Schulte mout uk uurs fuul skrieuwen hääbe, man deer is nit fuul fon bewoard blieuwen. In 1910 skreeuw hie n Stuk uur ju frantsööske Tied (St4-4-8f.*) in Ouskrift fon Hermann Janssen).

Uut soowät 1935 skäl n lustich Stuk stamme (foar twäin Monljuude: St1-2-4f.), gans in sien oaine Strukeljer Skrieuwwiese.

Hie wiste uk fuul fon Plonten un Dierte. Dät fiende wie tourääch in do seelter Noomen deerfoar bie Dr. Botke 32-46, die an n uur Steede begjucht dät hie do bie dän Skäddeler Pestoor oufräiged hiede.

Uk häd Pestoor Schulte 1930/35 Froagenboogen uutfäild foar dän "Atlas der deutschen Volkskunde". Hie waas do 62 Jier oold (Kramer1992:17).

Ätter dän Ätterläit fon Pestoor Schulte häd Theo Griep touhoope mäd Pyt Kramer in 1999 dät Bouk Seelter Seeken skrieuwen. In dät Bouk sünt aal do oolden Seelter Roupnoomen apskriewen wuuden. Ieuwenske ju Roupnoomen fon Skäddel und Seedelsbierich siet 1820 uut dän Ätterläit fon Pestoor Schulte sunt där uk do oolden Roupnoomen fon Roomelse un Strukelje beskrieuwen. Uk is in dät Bouk dät Äntstouden fon do Skäddeler Buurskuppe oarich goud beskrieuwen.

_ *) St = Seelter Trjoue.

Ferbiendenge

Beoarbaidje

Ferwiesengen

Beoarbaidje
  Wikisource: Dät Twiegespräk – Wällensammelenge