N Hagioskop is n Glieuwe in middelallerske Säärken. Dät wäd uk Leprafinster naamd. Truch dän Hagioskop kuud mon ap dän Altoar kiekje. Dät wier foar do Ljude, do ounstikkend kroank wieren un buuten blieuwe moasten. Ju Johanniterkapälle in Boukeläsk häd tjo Hagioskope.

N Hagioskop-Finster fon ju Kapälle in Boukeläsk

FerbiendengeBearbeiten

 
Hagioskop in de Suudmuure fon ju Säärke in Jistrum (Fräislound)