Frjentsjerteradiel

(Fäärelaited fon Frjentsjeradiel)

Frjentsjerteradiel waas ne Meente in ju Provinz Fryslân, in do Niederlounde. Dät Gebiet fon ju Meente is 209,29 km² un deer woonje 10,259 Moanskene (2007).

So lait Frjentsjerteradiel in ju Provinz Fryslân.

Sit fon ju Meente is in Frjentsjer. Uur Steeden in ju Meente sunt Achlum, Doanjum, Easterbierrum, Furdgum, Hitsum, Hjerbeam, Peins, Pitersbierrum, Rie, Seisbierrum, Skalsum, Sweins, Tsjom en Tsjummearum.

Ferbiendenge ätter buuten Beoarbaidje