Anne Wilkens, bäddene Hüntling, woont in Roomelse. Ju is Koasterske foar dät Seelterske an ju "Astrid-Lindgren-Skoule" in Seedelsbierich. Ju moaket mee bie dän Oarbeidskring fon ju näie "Projektgruppe Seeltersk an do Skoulen in Seelterlound".

Wilkens.jpg

Sjuch ukBearbeiten

Ferbiendenge ätter butenBearbeiten