YouTube Logo 2017.svg

YouTube is ne Wäbsteede foar dät kostenfräi Hoochleeden, Deelleeden, Bekiekjen un Deelen fon [Video]filme truch Bruukere. Die Leedespruch fon ju Wäbsiede is Broadcast Yourself (seende sälwen). Die Hoochleeder kon dän Film fersjo mäd Stäkwoude do der ne nit-[hierarchisk]e Klaasifikation muugelk moakje. Ju Siede is apgjucht wuuden in n Februoar 2005 fon träi eemoalige Meeoarbaidere fon PayPal. Ju is däälich Oaindum fon Google Inc.

In n Juli 2006 wuuden sun 65.000 Filme deeges ap disse Steede sät un deeges skuulen uur 100 Millione Filme deeges bekieked wäide[1] Ätter n Artikkel in The Wall Street Journal in n August 2006 stuuden ap ju Wäbsteede domoals 6,1 Milione Videos steen hääbe, mäd ne totoalen Spikerruum fon 45 Terabyte.[2] Die maast bekiekede litje Film is mädnunner al uur 502 Millione Moale bekieked wuuden, nämmelk Justin Bieber - Baby ft. Ludacris.

Wäkke Filme uut SeelterloundBearbeiten

Uk uut Seelterlound rakt dät al ne masse Filme. Hierunner stounde wäkke, man wan me bekieket,wäd me ap noch fuul moor waiwiesed.

ÄtterwieseBearbeiten

  1. "YouTube serves up 100 million videos a day online", USA TODAY, Gannett Company, Inc, 2006-07-16. Geraadpleegd op 2007-11-24.
  2. Gomes, Lee. "Will All of Us Get Our 15 Minutes On a YouTube Video?", The Wall Street Journal Online, Dow Jones & Company, 2006-08-30. Geraadpleegd op 2007-11-24.