Woudebouk fon Möller

Hermann Möller häd 1881 in Strukelje ne Woudelieste apnuumen. Dät Originoal fint sik in ju Stoatsbibliothek in Aarhus, Dänemark.

InhooldBearbeiten

Hier foulget ne Kopie fon ju Woudelieste. Eepenbeer häd Möller normoale Bleede dubbeld foolded un touhoopesäid, so dät nu two Sieden binne ne Bielde faale. Die Inhoold is alfabetisk ätter ju düütske Uursättenge, so dät hie dän wäil an Hound fon n düütsk Woudebouk ätterfräiged häd.
Klik ap ne Bielde un dan noch twäie, uum ju in fulle Grööte tou bekiekjen.

1 Tittel  3 aal   5 abn   7 ank   9 aufh 

11 aus  13 bes  15 blu  17 dar  19 eic 

21 far   23 fri   25 gen   27 gru  29 her 

31 jam  33 kle  35 kus  37 lie  39 min 

41 nec  43 pfl  45 rau  47 rol  49 sca 

51 scl  53 scn  55 scw  57 son  59 ste 

61 sup  63 thi  65 tuc  67 unb  69 vag 

71 verg  73 vers  75 vor  77 wah  79 weg 

81 wet  83 wol  85 zer  87 zur