Wierwenge mai wäkke Seelter froamd läite, man wie mouten uus litje Sproake uutbaue, dät wie ju uk in ju moderne Tied anweende konnen.

Ap Strukeljers is uum 1880 uurlääwerd: weirwen, wourw, wûrwen 'werben', wät sik woarskienelk beleeken häd ap dät Winnen fon Matrosen foar do Skiepe. Wie wieten dät jo deer bit foar n Jierhunnert uk an holten Skipbau däin hääbe.

In ju Skrieuwwiese fon däälich skuul dät heete: wierwe, woorf, wuurwen un dan sunt wie nit wied moor fon Wierwenge 'Werbung'.