Ne Tiedzone is n gebiet wier een glike Tied jäild.

Koarte mäd Tiedzones

Di Tied in ne Tiedzone wäid ounreeke fon di Coordinated Universal Time (UTC). UTC is soowät gliek an GMT (Greenwich Mean Time).