Die oachte Planet is Neptun. Hie bruukt ap sien Boan uum de Sunne 217 Jiere un is 746 Milionen Mielen fon de Sunne oawe.

Neptun; me sjucht do Stoarme.