Martes
Ne amerikoanske Oard (Martes pennanti)
Ne amerikoanske Oard (Martes pennanti)
Systematik
Oardenge: Roowdierte (Carnivora)
Uurfamilie: Canoidea
Familie: Moddere (Mustelidae)
Sleek: Martes

Martes is n Sleek fon doo Moddere (Mustelidae). Deertou heere toun Biespiel doo heemske Oarde Boommodder un Steenmodder.

Rezente Unnerdeelenge fon düt Taxon Beoarbaidje

Wällen Beoarbaidje