Dissen Artikkel is ne Lieste fon do Isotope fon aal bekoande chemiske Elemente sortierd ätter dän Ordnengstaal. Foar älk Isotop sunt sin Gehalt in natüürelke Foarkuumen, ju Spinparität, radioaktive Ferfaalsoard un Hoolichwäidstied anroat.

Uursicht Beoarbaidje

Legende Beoarbaidje

Ferfaalsoarde
α Alpha-Ferfaal (Emission fon n Heliumatomkääden)
β Beta−-Ferfaal (Emission fon n Elektron)
β+ Beta+-Ferfaal (Emission fon n Positron)
ββ Dubbelten Betaferfaal (gliektiedige Emission fon two Elektrone)
K Ienfang fon n Elektron fon ju binnere Elektronehülle
KEC Dubbelden Elektrone-Ienfang
IT Isomeren Uurgong
SF Spontoankleeuwenge
p Ferfaal unner Emission fon n Proton
n Ferfaal unner Emission fon n Neutron
Xy Cluster-Ferfaal unner Emission fon n Kääden Xy
Ferwoande Mäite-Eenhaide
s Sekunden
m Minuten
h Uuren (fon lat. hora)
d Deege (fon lat. dies)
a Jiere (fon lat. annus)
eV Elektronenvolt
Foarsatse foar Mäite-Eenhaide

In ju Spalte Isotop rakt ju Taal foar dät Element (z. B. bei 1H die 1) ju Massentaal an. Trät in ju Beteekenge noch n m ap (z. B. 16m1N), so is deermäd n Käädenisomer meend. Ju Taal bääte dät m is deerbie ne Nummerierenge fals moorere Käädenisomere aptreede.

Fräi Neutron Beoarbaidje

Isotop Hoolichwäidstied Ferfaalsenergie in MeV Spinparität Ferfaalsoard(e) un Foarkuumen in %
1n 614,6s 0,78233 1/2+ β=100


Isotope fon do Elemente Beoarbaidje

Ju Lieste fon do Isotope is unnergliederd in do jewielige Perioden:

Weblinks Beoarbaidje

Sjuch uk Beoarbaidje