Jazz is een Musik-Gjuchte, ju uum sowät 1900 in't Suudwääste fon do USA äntsteen is. Uurspröängelk foarallen ju Musik fon swotte Amerikoanere, wude die Jazz bolde in Masse ferskeedene Sälskuppe (indäid uk bie do Roma) fääre äntwikkeld un häd uurs uk ap Masse Musik-Gjuchten Ienfloud häiwed.

Jazz-Koppel fon Buddy Bolden twiske 1900 un 1906

Die Jazz stoant in ju Traditsjoon fon Negro Spirituals, Worksongs, Blues, Ragtime u. a. s., un ferbindt as aal düsse Musik-Gjuchten dät, wät do Foaroolden fon do swotte Amerikoanere (Sklouen) uut Afrikoa meebroacht häbe, mäd dät, wät do Wiete uut Europa meebroacht häbe.

Besunners bekoand sunt do "klassiske" Jazz-Foarmen (New Orleans Jazz mäd sin bekoandste Fertreeder Louis Armstrong un die Dixieland Jazz). Däälich wäd die Begriep "Jazz" uk foar masse ferskeedene Musik-Gjuchten bruukt, do mäd dän Uursproang nit moor ful tou dwoon häbe.