Hälpe:Hälpesproake

(Fäärelaited fon Hälpesproake)

Ju Hälpesproake is ju Sproake fon aal do Attergjuchte do die Bruuker dan un wan fon Wikipedia kricht. Uk is dät ju Sproake fon do Navigationsreewen in ju linke Spalte un uk buppe do Tabs un dät persöonelke Menü gans buppe do Sieden.

NU IN JU ÄCHTE SEELTER WIKIPEDIA WÄDST DU AUTOMATISK AP SEELTERSK SCHALTED, MAN DU KOAST AP JU WIESE HIERUNNER AP N UUR SPROAKE UUMESCHALTJE, WAN DU WOLT.

Bit nu kreechst du bie dät Ienschaltjen fluks Ängelsk as Hälpesproake, man nu gungt dät uk ap Seeltersk.
Klik dan ap Preferences in dien persöönelke Menü, dan krichst du ju Siede My preferences. Deerap säkst du Language un dan klikst du ap die Pieler deerbääte, so dät du ne ganse Lieste fon Sproaken krichst.
Deer klikst du dan ap stq - Seeltersk un dan gans unner ap Save.

Deermäd hääst du dan Seeltersk as Hälpesproake foar die sälwen ienstoald. Wieduut do maaste Ättergjuchte sunt nu uursät wuuden. Bloot ou un tou wolt du noch n ängelsken of düütsken Ättergjucht kriege.